Water Innovation Challenge

31 mei 2022

Klimaatverandering zorgt voor urgente uitdagingen als het gaat over water: Wat doen we met extreme neerslag, hittestress en droge perioden? Watertekorten nemen toe, terwijl tegelijkertijd de vraag naar water groeit. Hoe zorgen we er samen voor dat er in Limburg adequaat water beschikbaar is en blijft in de toekomst voor alles en iedereen? Dat is het thema waar de Water Innovation Challenge (wedstrijd) van de Limburgse waterpartners Waterschap Limburg (WL), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) over gaat. En wie kun je hier beter over na laten denken dan studenten? Daarom doen studenten van Gilde Opleidingen mee aan deze wedstrijd. Twee groepen van Gilde Opleidingen zijn door naar de finale op 17 juni. Ze strijden samen met hbo- en universitaire studenten om de titel van “het beste idee”.

De studenten hebben er al twee selectierondes van de Water Innovation Challenge op zitten en al een heel aantal studenten achter zich gelaten. Gedurende de eerste ronde van de challenge hebben studenten een vijftal weken op school in groepen samengewerkt aan de oorsprong van het idee. De experts van WL, WBL en WML hebben hieruit veelbelovende ideeën geselecteerd die door mochten naar de volgende ronde. Deze vond plaats op 11 mei jl. Zestig studenten, afkomstig van het mbo, hbo en universiteiten kwamen tezamen bij het drinkwaterproductiebedrijf van WML in Beegden om hún idee samen met de experts verder te ontwikkelen. Spannend; want wie heeft het meest bruikbare idee meegenomen met betrekking tot het vraagstuk van (toekomstige) waterbeschikbaarheid in Limburg? Voordat hier het antwoord op gevonden werd, moest er nog veel werk verzet worden door de studenten. Het was een creatieve en intensieve dag, waarin de details verder vorm hebben gekregen. Er zijn technische schetsen gemaakt, er werden samenwerkingen gezocht tussen de verschillende groepen en de voorstellen zijn aangescherpt.

Door naar de finaleronde: de T-app en de toiletwasbak
Er zijn maar liefst twee ideeën van studenten van Gilde Opleidingen door naar de finaleronde. Een grote prestatie, want Gilde Opleidingen is het enige opleidingsinstituut dat niet met één, maar met twee ideeën door mag naar de finaleronde. Een van deze twee ideeën is de “T-app”. Deze uitvinding zet tensiometers, gekoppeld aan een app, op grote schaal in de landbouw in. Tensiometers meten de grondvochtigheid. Zo weet een boer wanneer zijn land bewaterd moet worden en kan hierop de mate en de plek van bewatering van zijn land aanpassen. Het tweede idee is een breed inzetbare innovatie: de “toiletwasbak”. Met deze uitvinding stroomt het water dat je gebruikt tijdens het handenwassen, door naar het reservoir van het toilet. Op deze manier wordt dit water gerecycled; twee vliegen in één klap.

Studenten Zakelijke Dienstverlening Roermond
De studenten die meedoen aan dit project volgen de opleiding Zakelijke Dienstverlening bij Gilde Opleidingen in Roermond aan de Bredeweg. In deze opleiding komen verschillende specialisaties samen: HRM, Recht, Marketing & Communicatie, Management- en Office Assistance. De studenten hebben in groepsverband gewerkt aan de Water Innovation Challenge en hebben elkaar versterkt vanuit de verschillende vakgebieden. Het project is begeleid door docenten die uit het bedrijfsleven komen. Bedrijfsopdrachten en samenwerken met het bedrijfsleven zijn twee van de speerpunten van de opleiding. De studenten gaan zich de komende weken goed voorbereiden om hun idee te pitchen aan de groep van deskundigen uit de Limburgse waterketen. De finale van de Water Innovation Challenge vindt plaats op vrijdag 17 juni a.s. in Roermond.

De overheid zoekt samenwerking met studenten om waterproblematiek op te lossen
“Waterschapsbedrijf Limburg (waterzuivering), Waterschap Limburg (watersysteem) en Waterleidingmaatschappij Limburg (drinkwater) werken samen in de waterketen. Dat is nodig omdat wij voor grote uitdagingen staan”, aldus Ron Hendrikx, coach Water Innovation Challenge. “De voornaamste reden is zonder enige twijfel klimaatverandering. Extreme regenval en, hoe paradoxaal, extreme droogte, vragen om de blik op waterbeheer nog verder te verbreden. Hoe pakken we dat aan? Dat kunnen we niet alleen, daar is alle hulp bij nodig. Daarom organiseren we als samenwerkende waterorganisaties de “Water Innovation Challenge”. Een challenge om studenten uit mbo, hbo en wo te vragen mee te denken over de oplossingen voor de toekomst. Hoe zorgen we dat er in Limburg: 1. water beschikbaar is, 2. water beschikbaar blijft en 3. dat het er is voor alles en iedereen” aldus Ron Hendrikx.